Добитници на GoPro камера од досегашните извлекувања во Наградната игра на Кожувчанка

Рејтинг на корисник:  / 1
AddThis Social Bookmark Button

Добитници:

1. Добитник на GoPro камера од извлекувањето на 25.09.2016 година - Сандра Цветковска

2. Добитник на GoPro камера од извлекувањето на 02.10.2016 година - Милевка Андоновска

3. Добитник на GoPro камера од извлекувањето на 09.10.2016 година - Орце Јовев

4. Добитник на GoPro камера од извлекувањето на 16.10.2016 година - Благоја Димитров

5. Добитник на GoPro камера од извлекувањето на 23.10.2016 година - Јове Ѓоргиевски

6. Добитник на GoPro камера од извлекувањето на 30.10.2016 година - Мице Шемкоски

7. Добитник на GoPro камера од извлекувањето на 06.11.2016 година - Никола Саракинов

8. Добитник на GoPro камера од извлекувањето на 13.11.2016 година - Мики Ивановски

9. Добитник на GoPro камера од извлекувањето на 20.11.2016 година - Донче Стојов

10. Добитник на GoPro камера од извлекувањето на 27.11.2016 година - Ванчо Митевски

 

Добитници на маица:

 1. Марија Алексијева
 2. Елена Ќулакова
 3. Радмила Тодоровска
 4. Тина Геговска
 5. Трајче Апостолоски
 6. Анета Златева
 7. Марјана Колевска
 8. Марија Давчевска
 9. Самира Мехмети
 10. Никола Шестероски
 11. Оливер Цветковски
 12. Наумче Шаркоски
 13. Горан Поповски
 14. Музафер Демир
 15. Ратко Јовевски
 16. Бојан Арсов
 17. Љубица Николова
 18. Бобан Пауновски
 19. Петре Крстевски
 20. Моника Јаневска
 21. Никола Иванов 
 22. Татјана Јошевска
 23. Даниел Дејановски
 24. Горан Тодоров
 25. Ѓујлаша Омер
 26. Стево Шарковски
 27. Елизабета Николоска
 28. Христијан Костовски
 29. Влатко Андоновски
 30. Томче Митев
 31. Ромео Секуловски
 32. Милка Гизова
 33. Ирина Петковска
 34. Саздо Јорданов
 35. Слободан Трајчески
 36. Тони Ширков
 37. Амра Азизи
 38. Даниела Силева
 39. Даниела Јорданоска
 40. Марина Чупаркоска
 41. Христина Матеска 

Честитки за сите добитници во "Наградната игра од 1.000.000 денари".