Наградна игра на Zona.mk

Рејтинг на корисник:  / 1
AddThis Social Bookmark Button

ГОЛЕМА НАГРАДНА ИГРА НА ZONA.MK
"Огласи и Добиј"

Како да учествувате?

1. Регистрирајте се на сајтот
2. Објавете оглас за производ или услуга која ја нудите најдоцна до 10.12.2016 и
3. Станете потенцијален добитник на вредносен ваучер од 6000, 9000 или 15000 ден.

Извлекувањето ќе се одржи на ден 12.12.2016 во просториите на Зона.

Наградите ќе бидат извлечени електронски од сите огласи пристигнати до 10.12.2016 до 00:00 часот.