Наградна игра на Defendyl

Рејтинг на корисник:  / 1
AddThis Social Bookmark Button

Наградна игра на  Defendyl

 Право на учество имаат сите оние кои ќе го пополнат прашалникот и ќе ги внесат своите податоци.

Од сите кои точно ќе одговорат на поставеното прашање ќе бидат извлечени 3 добитници на подарок – пакет производи Defendyl.

Учеството во наградната игра трае до 14. 11. 2016.

Победниците ќе бидат објавени на веб страната на 15. 11. 2016.

Добитниците се согласуваат нивните податоци да бидат објавени и дозволуваат истите да се користат за потребите на наградната игра. Наградата не може да се замени со парични средства или со друга награда. Во наградната игра не смеат да учествуваат вработените во групацијата Медис и членови на нивното семејство. Резултатите од изборот се конечни. Добитниците ќе бидат објавени на веб страната www.defendyl.mk