Наградна игра „Smoki Friendy“

Рејтинг на корисник:  / 1
AddThis Social Bookmark Button

Сними се како споделуваш „Smoki Friendy“ со најдобриот пријател. Постави го видеото на www.smokifriendy.com/mk/ и можеш да освоиш патување во Барселона за вас двајцата!

 Право на учество во наградниот конкурс имаат сите корисници на интернет-мрежата во местото на организирање на конкурсот. За да учествува во наградниот конкурс, учесникот треба преку интернет-страницата да постави слика, видео или гиф со кесичка од „Smoki Friendy“ и како го дели пакувањето со пријателите на начин повлечи-потегни. За да учествува во наградниот конкурс, учесникот е условен со живеалиште во местото на организирање на конкурсот. 

Сите материјали што учесникот ќе ги прати до Организаторот преку конкурсот мора да бидат јавни и Организаторот да може да ги користи за промоција.
Во текот на траењето на конкурсот учесниците се повикуваат да направат слика или видео, да го постават на интернет-страницата и така да се здобијат со можност да освојат неделна награда. Право на учество немаат вработените кај Организаторот и членовите на нивните потесни семејства (родители, брачен другар, деца, сестри и браќа).  

Наградната игра завршува на 27.11.2016 година.