Наградна игра „НИКОЈ КАКО ТИ“

Рејтинг на корисник:  / 1
AddThis Social Bookmark Button

Крашкомерц дооел Скопје организира наградна игра под името „НИКОЈ КАКО ТИ“ во периодот од 01.05.2015 - 30.12.2015 година, а со Правилата го уредува начинот и условите на учество во наградната игра, начинот на прогласување на добитникот на наградата, рокот за остварување на право на награда и други важни прашања за организирање на наградна игра и учество во истата.

Наградна игра "НИКОЈ КАКО ТИ"   

Повеќе информации за правилата на Наградната игра можете да добиете на следниот линк:

http://kras.mk/images/basicinfo/basicInfo_doc1_4_mk.pdf