Ваучер од Технички преглед - Сојуз на возачи на Македонија

Рејтинг на корисник:  / 0
AddThis Social Bookmark Button

Добијте 1.000 денари при регистрација на Вашето возило:

1. Споделете ја оваа објава на Facebook страницата;

2. LIKE на страницата;

3. Видете ги Условите за учество:

Со секој извршен Технички преглед, купена Полиса за Автоодговорност и Зелена карта (ТП+АО+ЗК), клиентот добива 1.000 денари гориво. Во случај да клиентот купи само Технички преглед и Полиса за Автоодговорност (ТП+АО), клиентот добива 500 денари гориво.

Значи: ТП+АО+ЗК=1.000 ТП+АО=500

НАПОМЕНА: ПОНУДАТА ВАЖИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО ГОТОВО!

НАПОМЕНА: ПОНУДАТА НЕ ВАЖИ АКО ВОЗИЛОТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ТЕКОВНАТА ГОДИНА!