Наградна игра на JUB Makedonija

Рејтинг на корисник:  / 0
AddThis Social Bookmark Button

#Наградната #Игра на JUB Makedonija

За да станете потенцијален добитник на производи од ЈUB потребно е да ја посетите Facebook страницата и да одговорите точно на следново прашање:

Со Вас сме _________ од ____ години.


Одговорете точно и во понеделник 07.11.2016 проверете дали сте добитник!