"СТОБИРАНКА" - Голема наградна игра на Витаминка

Рејтинг на корисник:  / 2
AddThis Social Bookmark Button

СТОБИРАЈ И ВОЗИ!

 

За да се учествува во извлекувањето на наградите потребно е да се соберат 5 (пет) празни кесички од било кои од производите на Стоби Флипс, Чоко Стоби Флипс, Стоби Стикс на Витаминка АД Прилеп од било кои вкусови и грамажи и заедно со податоците на испраќачот име, презиме, адреса на живеење и телефонски број да се испратат спакувани во бел плик на адреса: ул. Леце Котески бр.23 7500 Прилеп или да се достават до видливо обележаните кутии кои ќе бидат поставени во продажни места на Р.Македонија.

Секое лице кое ги исполнува условите за да учествува во наградната игра, може да учествува во истата неограничен број пати.

Во наградната игра учествуваат сите пликови пристигнати на адреса на организаторот или доставени во кутиите кои ќе бидат видливо поставени во одреден број на продажни места во РМ. Наградната игра ќе има три извлекувања. Првото извлекување ќе биде на 23.10.2016г. и на тоа извлекување ќе учестуваат сите оние кои пратиле пликови најдоцна до 19.10.2016г. до 24:00 часот. Второто извлекување ќе биде на 27.11.2016г. и на тоа извлекување ќе учестуваат сите оние кој пратиле пликови најдоцна до 24.11.2016г. до 24:00 часот. Третото извлекување ќе биде на 25.12.2016г. и на тоа извлекување ќе учестуваат сите оние кој пратиле пликови најдоцна до 21.12.2016г. до 24:00 часот. Во второто извлекување ќе учествуваат сите недобитни пликови од првото извлекување и новопристигнатите, а во третото извлекување ќе учествуваат сите недобитни пликови од првото и второто извлекување како и новопристигнатите пликови до крајниот датум.

Во секое извлекување ќе бидат доделни следниве награди:

Во Првото извлекување ќе бидат извлечени награди и тоа:

 1. Еден Автомобил Тојота Јарис
 2. Eден Скутер
 3. Пет Ховер борд
 4. 10 мобилни телефони
 5. 10 Таблeти
 6. 10 Tелевизори
 7. 50 Слушалки
 8. 40 Ранци
 9. 50 Пакет производи од организаторот

Во Второто извлекување ќе бидат извлечени награди и тоа:

 1. Еден Автомобил Тојота Јарис
 2. Еден Скутер
 3. Пет Ховер борд
 4. 10 мобилни телефони
 5. 10 Таблети
 6. 10 Телевизори
 7. 50 Слушалки
 8. 40 Ранци
 9. 50 Пакет производи од организаторот

Во Третото извлекување ќе бидат извлечени награди и тоа:

 1. Еден Автомобил Тојота C-HR hybrid
 2. Еден Скутер
 3. Пет Ховер борд
 4. 10 Мобилни телефони
 5. 10 Таблети
 6. 10 Телевизори
 7. 50 Слушалки
 8. 40 Ранци
 9. 50 Пакет производи од организаторот.