Наградна игра “СИНАЛКО ТОП НАГРАДИ“

AddThis Social Bookmark Button

Наградната игра "СИНАЛКО ТОП НАГРАДИ" ќе трае до 30.12.2015 год.

За да можат да учествуваат во наградната игра, потенцијалните учесници потребно е да купат еден од Синалко производите во сите вкусови (Синалко Кола, Синалко Оранж, Синалко Фреско, Синалко Газоза, Синалко Ладен чај–Праска, Синалко Ладен чај–Лимон и Синалко Ладен чај–Брусница) во пакување од 0,5 литри и да го испратат кодот од внатрешната страна на етикетата по пат на СМС порака на бројот 141514 (цена 5,9 ден./СМС) кој важи за сите мобилни оператори.

Сите извлекувања ќе се одржуваат секој понеделник и секоја среда до 30.12.2015 година, а наградите Лаптоп преносни компјутери ќе се извлекуваат, секој понеделник и секоја среда во 19:00 часот. Добитниците на наградите организаторот телефонски ќе ги контактира за да ги извести за наградата.

Повеќе информации за правилата на Наградната игра можете да добиете на следниот линк: http://partner.sinalco.in/easycms/upload/Pravila-na-nagradna-igra-SINALCO-TOP-NAGRADI1-NOVO.pdf