Наградна игра “СИНАЛКО ТОП НАГРАДИ“ (3)

AddThis Social Bookmark Button

Наградната игра "СИНАЛКО ТОП НАГРАДИ" ќе трае до 30.12.2015 год.

За да можат да учествуваат во наградната игра, потенцијалните учесници потребно е да купат еден од Синалко производите во сите вкусови (Синалко Кола, Синалко Оранж, Синалко Фреско, Синалко Газоза, Синалко Ладен чај–Праска, Синалко Ладен чај–Лимон и Синалко Ладен чај–Брусница) во пакување од 0,5 литри и да го испратат кодот од внатрешната страна на етикетата по пат на СМС порака на бројот 141514 (цена 5,9 ден./СМС) кој важи за сите мобилни оператори.

Сите извлекувања ќе се одржуваат секој понеделник и секоја среда до 30.12.2015 година, а наградите Лаптоп преносни компјутери ќе се извлекуваат, секој понеделник и секоја среда во 19:00 часот. Добитниците на наградите организаторот телефонски ќе ги контактира за да ги извести за наградата.

Повеќе информации за правилата на Наградната игра можете да добиете на следниот линк: http://partner.sinalco.in/easycms/upload/Pravila-na-nagradna-igra-SINALCO-TOP-NAGRADI1-NOVO.pdf