"НАГРАДНА ИГРА ОД 1.000.000 ДЕНАРИ"

AddThis Social Bookmark Button

СИНЕТА НАГРАДНА ИГРА ОД 1.000.000 ДЕНАРИ И ВРЕДНИ НАГРАДИ!

Секое полнолетно физичко лице кое во периодот на времетраењето на наградната игра, ќе купи некој од Синета производите со било кој вкус, во пакување од 1,5 литри во било кој објект од продажната мрежа на територијата на Република Македонија каде што истите се продаваат, се стекнува со право на учество во наградната игра. Не постои никакво ограничување на количината која секој учесник ќе сака да ја купи.

За да можат да учествуваат во наградната игра, потенцијалните учесници потребно е да купат еден од Синета производите од било кој вкус (Синета Портокал, Синета Праска, Синета Јаболко, Синета Помело и Синета Мултивитамин) во пакување од 1,5 литри, предмет на оваа наградна игра и да го испратат.

кодот од внатрешната страна на етикетата по пат на СМС порака на бројот 14 15 14 цена 5,9 ден./смс со ддв,

кој важи за сите мобилни оператори без користење на префикс.    

Наградната игра се сосотои од вкупно 114 извлекувања, од кои 1 (едно) главно извекување, 14 (четиринаесет) споредни извлекувања и 99 (деведесет и девет) секојдневни извлекувања.

Главното извлекување ќе се одржи на ден 30.12.2016 година, во просториите на Телевизија Канал 5, на ул.Скупи бр.бб во Скопје и ќе се пренесува во живо на специјална емисија организирана за таа цел, во 15.40 часот.

Споредните извлекувања  ќе се одржуваат еднаш неделно во ден Недела во 20.00 часот, а во овие извлекувања учествуваат сите кодови кои се испратни од денот на започнување на наградната игра до денот на секое поединечно извлекување.

Ќе се доделат следните награди:

Секојдневни награди - Маица со лого Синета
Споредни награди - Go Pro Camera
Главна награда - Автомобил ТОЈОТА КОРОЛА

Добитниците од оваа наградна игра ќе бидат објавени на Интернет страната  www.sinalco.mk во рок од 3 дена од денот на завршувањто на наградната игра, со објавување на име и презиме на добитниците и видот на наградата.